صفحه اصلی > معرفی معاونت  > مدیریت نظارت بر مواد غذایی 

 

  معرفی مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی   

 - نام : معصومه 

 - نام خانوادگی : ناهیدی

 - سمت : مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

 - مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی ( گرایش کنترل کیفی )

                           کارشناس مهندسی شیمی - صنایع غذایی   

 

 

  سوابق کار: 17 سال  

- مسئول فنی کارخانه زمزم آبعلی

- کارشناس مواد خوراکی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو هرمزگان

- مسئول واحد واردات مواد اولیه و فرایند شده اداره نظارت بر مواد غذایی آشامیدنی معاونت غذا و دارو دانشگاه شهید بهشتی

- کارشناس مسئول آرایشی و بهداشتی غذا و دارو بندرعباس 

   مقالات ارائه شده   

- خصوصیات فیزیک و شیمیایی و تغذیه ای و پروفایل اسید های چرب در روغن پالم -چاپ شده در ژورنالjps  دانشگاه 

   شهید بهشتی تهران

  پست الکترونیکی  

 

- p.nahidi@yahoo.com